Bra levnadsvillkor och fungerande samhällsservice

Benny Ostrup
Inlägg: 5
Blev medlem: lör aug 29, 2009 11:53 am

Bra levnadsvillkor och fungerande samhällsservice

Inlägg av Benny Ostrup » ons sep 30, 2009 4:56 pm

SVENSKT NÄRINGSLIV skrev den 2009-09-30

Utan skola inga företag på västra Orust
Skola och annan samhällsservice är en förutsättning för livaktiga företag. Men när Orust kommun vill lägga ner skolan i Ellös vägrar man att inse de effekter som kommer att uppstå. Det upprör företagen i området.

Ekar snart öde. Om politikerna på Orust får som de vill läggs högstadiet i Ellös ner. Det kommer att påverka näringslivet negativt, menar företagen.

Just nu pågår en intensiv kamp ute på västra Orust om högstadieskolans varande eller inte varande i Ellös. Från kommunens sida är saken klar:
- Vikande elevunderlag gör att vi inte kan ha kvar skolan, säger kommunalrådet Lars-Åke Gustafsson.

Men det är en verklighetsbeskrivning som varken de boende eller företagen i Ellös med omnejd ställer upp på.

- Det handlar mer om en prestigekamp, säger Marie Höglind Miles i Västra Orusts Företagarförening. Kommunen har låst upp sig i byggandet av en ny skola i Henån och vill nu bussa alla ungdomar dit.

Företagarföreningen och de boende i västra Orust driver sedan ett drygt år därför en kampanj för att riva upp beslutet om nedläggning. Med upprop på nätet, information och lobbying vill man att kommunen gör en helhetskalkyl över vad en nedläggning av skolan innebär för området. Att barnen drabbas är en självklarhet men i det vidare perspektivet slår en indragen skola också mot näringslivet och företagsamheten. Orust är å ena sidan en av de småföretagstätaste kommunerna på Västkusten, å andra sidan ligger kommunen på 233 plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet.

Thomas Hjern är soloföretagare i Ellös och ser med skepsis på kommunen hantering av skolfrågan.

- Utan en skola i närområdet hade jag personligen inte fått ihop livspusslet säger han. Men frågan är större än så och ur ett företagarperspektiv är det omöjligt att förstå logiken i kommunens sätt att agera. Jag är övertygad om att med en helhetssyn på saken går det utan vidare att räkna hem att skolan blir kvar.

Vad Thomas Hjern och företagarföreningen vill diskutera är företagens framtid på västra Orust. Utan en skola blir det av allt att döma svårare att rekrytera personal och det är redan nu glest mellan de företag som väljer att etablera sig där. Bra levnadsvillkor och fungerande samhällsservice är en förutsättning för ett fungerande näringsliv.

Någon sådan diskussion har dock inte förts, varken med företagen eller internt i kommunen.

- Nej, den frågan har vi inte lyft, säger Sven Pettersson, näringslivsutvecklare i Orust kommun. Jag är inte så insatt i skolfrågan.

En tydlig parallell finns att studera i Mollösund. När skolan lades ner försvann nästan inflyttningen av barnfamiljer helt. Istället tog sommargästerna över samtidigt som den kvarvarande befolkningen åldrades. Mollösund förvandlades till just en sån ”badbalja” som de boende nu befarar att Ellös skall bli.

- Det verkar som viljan att göra en åtgärd är viktigare än att värdera vad den åtgärden får för effekter, säger Thomas Hjern. Kommunen verkar ha drabbats av tunnelseende när det gäller budgetarbetet. Läggs skolan ner tappar hela kommunen i värde men det vägrar man att inse.

ORUSTBO - DU HAR VÄL SKRIVIT PÅ UPPROPET!!! ;) :!:

Tegnebybo!

Inlägg av Tegnebybo! » tor okt 01, 2009 12:08 am

En högstadieskola i Ellös kan knappast påverka företagandet, de flesta tonåringar jag träffar vill alltid så långt hemifrån de kan komma, så jag tror att det här är en föräldrafråga.., man har själv gått på en skola i närorten och trivdes med det, och på den tiden fanns inte internet osv.......En skola med många elever kan ge en mängd bättre valmöjligheter för eleverna än en liten skola, med tex två högstadieklasser.. Många klasser betyder många lärare som har kunskaper, vilket kan betyda bättre kunskaper till eleverna. Skolan i Ellös skulle dessutom inte kunna rymma alla högstadieelever från Henån, så det är ju ingen lösning att bussa elever dit. Tycker att det är dags att vi börjar diskutera undervisningen, det borde ju vara där fokuseringen ligger. En nära skola, med bristfällig undervisning är väl ett sämre alternativ än en skola med bättre undervisning, lite längre bort??

ola frithiofson

Inlägg av ola frithiofson » tor okt 01, 2009 10:41 am

Kära/e Tegnebybo!

Henånbarnen hade fått plats i Ellös och Svanesund. Rivningen av grundskolorna i Henån och nybygget där ökar den totala kostnaden för skolan även då en lite tveksamt beräknad besparingseffekt av nedlagda skolor räknas in. Men det är lokalkostanderna som ökar, inte undervisningskostnaderna. Tvärtom kommer klasstorlekarna att öka och antalet lärare per elev bli färre, med den skolpolitik som just nu bedrivs i Orust kommun, då mer läggs på lokalkostnader och mindre på undervisningen.

Det kan väl inte vara bra för undervisningen, eller?

Lärarna är anställda av Orust kommun, inte av det enskilda rektorsområdet. Det sägs att det är nära till alla skolor på Orust. Är det en omöjlighet att få exempelvis en språklärare att fördela arbetet mellan två högstadieskolor i samma kommun? Kan det tom bli billigare än att bussa skolbarnen dag ut och dag in?

En överblickbar skola, där rektorn har möjlighet att lära känna varje enskild elev till namn och utseende är en bättre skola än en där elever blir anonyma för ledningen av skolan. Om den mindre skolan och ett ökat utbyte mellan lärarlag mellan skolorna prioriteras, är det den bästa av världar. Kotakten mellan elever, föräldrar och lärare blir bättre och erfarenhetsutbytet ger mer än om allt samlasi en större skola.

När det nu faktiskt är så att den nuvarande skolpolitiken ökar skolkostnaderna och försämrar undervisningsförutsättningarna för barnen är det inte så svårt att välja. Dessto svårare då att se valalternativen. Därav elev- föräldra och företagsengagnemanget i skolfrågan.

Vänliga hälsningar

Ola Frithiofson

lena.m.kjellman@telia.com

Inlägg av lena.m.kjellman@telia.com » lör okt 03, 2009 3:05 pm

Svar till Tegnebybo, du låter väldigt insatt i skolfrågan. Antar att du har belägg för det du skriver. Du kan väl publicera dina siffror och material här på orustbo.com som tydliggör varför en stor skola ger fler lärare, att undervisningen blir bättre på en större skola, varför Ellös skola (som jag antar att du menar) har en bristfällig undervisning medan Henån har en bättre dito. Det är ju så lätt att bara tycka en massa, bättre att ha varmt på fötterna. Och som en i aktionsgruppen för folkomröstning om skolorna i våras så är jag absolut mest intresserad av att undervisningen fungerar bra för våra barn. Men tyvärr, precis som Ola skriver så kommer våra kostnader att öka med 7 miljoner kronor årligen när Henåns nya skola är byggd. Pengar vi slänger ut på byggnader istället för att satsa på barnen.

Hälsar Lena på Flatön

Tegnebybo

Inlägg av Tegnebybo » tor okt 08, 2009 10:19 pm

Svar till Lena på Flatön: Några siffror osv har jag inte, har inte sett några i de tidigare inläggen heller, vare från dig eller Ola eller någon annan, min mattematik är följande, lite förenklad: 30 elever = 1 lärare dvs 300 elever 10 lärare, 1 lärare har viss kunskap,förhoppningsvis det hon/han ska lära ut, men även en hel del annan kunskap som åtminstone några elever tar till sig, dvs 10 lärare kan sprida mer kunskap än vad en kan göra, naturligtvis pga arbetsfördelning, personlg kompetens osv.

Jag tycker att alla skolor borde finnas kvar om det hade funnits tillräckligt med barn, men det gör detr ju inte, och då behöver det ju göras något. Vill man ha en friskola på västra Orust så finns ju Stensbo-skolan,tex.

Varifrån har du fått siffran på 7 miljoner??, det gäller ju att ha varmt på fötterna, som du sa.

Ola Frithiofson

Inlägg av Ola Frithiofson » fre okt 09, 2009 8:32 am

Svar till Tegnebybo

Att skolkostnaderna ökar med 7 miljoner om året framgår av handlingarna till det kommunstyrelsemöte den 25 februari i år, där beslutet togs att riva och bygga nytt i Henån.

Du ser det på http://www.orust.se klicka på politik och förvaltningar, därefter politiska nämnder, kommunstyrelsen, kallelser och 2009. Där finner du handlingarna till KS-mötet den 25 februari i pdf-format. Se på sidorna 5-6 i handlingarna. Där finns den ekonomiska kalkyl som skolbeslutet grundas på, den visar att skolkostnaderna ökar med 7 miljoner per år, även då besparingsefekterna tas med. Utan nedläggningarna av Ellös och Tvet ökar kostnaderna med ca 19 miljoner årligen pga skolbygget.

Hälsningar

Ola Frithiofson

lena.m.kjellman@telia.com

Inlägg av lena.m.kjellman@telia.com » lör okt 10, 2009 7:45 pm

Hej igen Tegnebybo
Ja precis som Ola skriver så ökar kommunens kostnader när Henåns skola är klar. Och i kalkylen som Ola nämner finns också en besparing på drygt tre miljoner. När man slår ihop klasserna i Henån kommer man att spara in på personal, större skolor har lägre lärartäthet enligt Skolverket. Och därför kommer det vissa år att vara drygt 30 elever per klass. Jag har full förståelse för de föräldrar som inte känner sig trygga med det. Vi kommer att få en skola som tillhör de största i Sverige, mätt med antalet elever.
Och skolskjutsarna har man överhuvudtaget inte räknat med. Den förrförre förvaltningschefen Svante Tolf gjorde en grov beräkning att skolskjutskostnaderna ändå skulle bli lägre när ca 150 elever får kraftigt ökade resvägar med omlastning på vägen. Tyvärr ifrågasattes inte hans bedömning av någon politiker.
Det är jättebra att vi kan debattera de här viktiga frågorna, vi försökte få igång en diskussion innan beslutet togs men det var inte kommunen (tjänstemännen och politikerna) intresserade av. Vi borde kanske kalla till ett allmänt möte och reda ut vilka effekter det här kommer att få på vår ekonomi. Nu är det kanske lättare att få politikerna att träffa sina väljare, med mindre än ett år kvar till valet. Jag funderar vidare på om ett möte är en god idé. Men när vi just nu håller på att bygga en skola på löpande räkning och har Vänersborgs Arena i färskt minne, så är det nog det.

Hälsar Lena på Flatön

tegnebybo

Inlägg av tegnebybo » fre okt 16, 2009 9:31 pm

Lite för många frågor på en gång verkar det som, vissa besvaras och andra inte, kanske naturligt då vi alla förmodligen har mer kunskaper i vissa frågor, och då diskuterar vi helst dem.. så gör ett försök att bli lite tydligare.
1- Nuvarande skola i Henån är utdömd och undervisning får inte bedrivas där, rätt eller fel?
2- Skall det finnas kommunal skola i Henån, och vilka årskurser i så fall?
3- Vad blir skillnaden i kostnader, för kommunen, enligt er andras förslag, dvs ni som klagar på kommunens beslut i skolfrågan??

Ola Frithiofson

Inlägg av Ola Frithiofson » ons okt 28, 2009 6:44 pm

Hej Tegnebybo!

Jag har svarat på din fråga om hur det går att veta att skolkostnaderna totalt sett ökar med rivning av den gamla skolan och bygge av en ny i Henån.

Förmodar att du sett efter i KS-handlingarna jag refererade till och kunnat konstaterat att det framgår av kommunens egna uppgifter.

Det bör väl vara avklarat då.

Så till dina andra frågor.

Efter att länge haft en dialog med kommunen om arbetsmiljöproblemen i Henåns skola tröttnade Arbetsmiljöverket och beslöt att om Orust kommun inte visade hur man tänker åtgärda problemen innan ett visst datum, så skulle kommunen betala, tror det var 1 miljon kronor.

Henånskolan har inte dömts ut av Arbetsmiljöverket eller någon annan myndighet med betydelsen att byggnaderna måste rivas. Det beslutet har kommunen fattat helt på egen hand. Vad det kostat att åtgärda arbetsmiljöproblemen vet jag inte. Inga kostnadsberäkningar på det har gjorts offentliga, men det hade varit möjligt att renovera byggnaderna som alternativ till att riva. Det hade knappast kostat över 200 miljoner kronor och det hade inte lett till en engångskostnad på 12,5 miljoner som uppstod då det kvarvarande värdet på skolbyggnaderna försvann då byggnaderna revs och värdet skrevs av i kommunens balansräkning.

Aktionsgruppen för folkomröstning har visat att en utbyggnad av en 0-6 skola i Henån och att låta Henåns högstadieelever fördelas på Ängås och Ellös varit möjlig och hade medfört förhållandevis mindre kostnader för skollokaler, gett mer reuser till lärarlöner, skapat bättre förutsättningar för barnfamiljer att flytta till Orust och gett kommunen bättre utvecklingsförutsättningar .

Om du skickar din mailadress till ola.frithiofson@telia.com kan jag sända dig dessa kostnadsberäkningar, som återfinns i ett excel-ark som inte får plats här.
Med vänlig hälsning

Ola Frithiofson

lena.m.kjellman@telia.com

Inlägg av lena.m.kjellman@telia.com » tis dec 01, 2009 9:38 pm

Hej igen, har förstått att många tyckte kommunens svar på allmänhetens frågor var långa och inte särskilt uttömmande.
Därför har jag klistrat in de siffror som Ola nämnt och som låg till grund för beslutet att bygga ny skola i Henån. (KS 25/2-09)

Kostnadsredovisning Henåns skola

ÅRLIGA BESPARINGAR INKL. INTERNA EFFEKTER:
Komvux lokaler i Centrumhuset -215 000 kronor,
Komvux lokaler vid hamnplan -815 000 kronor,
Henåns skola -3 600 000 kronor,
Myckleby skola -800 000,
Tvets skola -810 000 kronor,
Borgströms hus -75 000 kronor,
Energibesparing för Henåns nya skola -1 300 000 kronor
Personaleffektivisering från skolans sida
(enligt förre förvaltningschefen Svante Tolf) -3 500 000 kronor

Tillsammans blir det 11 115 000 kronor i minskade kostnader.

KOSTNADER SOM TILLKOMMER
Investering inkl. moduler
(204 Mkr, avskr 33 år - 6 182 000, ränta 4,5% 9 180 000 +15 362 000 kronor
Henåns nya skola, drift och underhållskostnad (ca 11470 kvm) +3 441 000 kronor

Tillsammans blir det 18 803 000 kronor i ökade kostnader. Från detta avgår
avyttring av fastigheter -678 000 kronor.

TOTALT ÖKAR KOMMUNENS KOSTNADER MED +7 010 000 KRONOR PER ÅR när Henåns skola är färdigbyggd.

Jagar fortfarande elevsiffrorna, har fått fram litegrann men om du, tegnebybo, har mer om det vore det väl bra att få det publicerat här?

Hälsar Lena

Skriv svar